Conversie-optimalisatie

Conversie optimalisatie heeft als doel om van een bezoeker een klant te maken.

Er is veel geld geïnvesteerd in een professionele website, in SEO optimalisatie en in SEA campagnes. Het resultaat is dat je veel bezoekers op jouw website hebt.

Veel potentiële klanten bestellen echter geen producten, vragen geen offerte aan en de telefoon blijft angstvallig stil. Het conversiepercentage blijft achter. Dan is het tijd om te investeren in conversie-optimalisatie.

Op zoek naar obstakels

Een conversie kan uitblijven omdat de potentiële klant obstakels kan ervaren op de website. Dit kunnen technische obstakels zijn, omdat er bijvoorbeeld iets niet werkt. Er bestaan ook functionele obstakels, zoals het ontbreken van een filter of een zoekfunctie, waardoor de klant niet eenvoudig de weg kan vinden in de webwinkel. Daarnaast zijn er gebruikersobstakels, zoals lange levertijd, een te hoge prijs of het ontbreken van essentiële informatie. Al deze factoren kunnen van invloed zijn op de beslissing om te kopen.

Daarnaast maken we ook duidelijk onderscheid tussen mobiele gebruikers en desktop gebruikers. Misschien is het slagingspercentage onder mobiele gebruikers veel lager dan desktop gebruikers.

Bezoekersgedrag analyseren

Tijdens het bouwen van de website is er een optimale route uitgestippeld voor de klant. We gaan ervan uit dat de klant binnenkomt bij punt a en via punt b en c naar de kassa navigeert. Door het gedrag van de klant te analyseren kunnen wij zien of de gebruikers ook deze verwachte route nemen of dat ze ergens afgeleid raken en andere keuzes maken dan verwacht.

A/B testen uitvoeren

Een A/B test zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld in een groep van 100 bezoekers, bij 50 bezoekers variant A van een pagina te zien is en bij 50 bezoekers variant B. Als er een groot verschil is in conversie is, lijkt het dus beter om variant B te implementeren. Door verschillende onderdelen A/B te testen krijg je steeds meer inzicht in het gedrag van de bezoekers en kun je komen tot een webwinkel die zorgt voor optimale conversie.

Door het doen van al deze testen en het analyseren van de uitkomsten hiervan, kunnen wij precies zien waarom het conversiepercentage in jouw webwinkel of op jouw website achterblijft. We gaan vervolgens samen aan de slag om deze problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat jouw conversie omhoog gaat.

Conversie optimalisatie

97
  • Maak van website bezoekers een klant